Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie studentów kierunków artystycznych

 

 

 

Zwracam się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu.

Polega ono na uzupełnieniu kilku kwestionariuszy i ustosunkowaniu się do zawartych w nich stwierdzeń.

Wszystkie pytania mają charakter zamknięty – należy określić na skali, na ile dane stwierdzenie określa Pani/Pana przekonania i zachowania.

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki zostaną przedstawione w postaci zbiorczych opracowań statystycznych i wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.