Pracujemy w międzynarodowych zespołach

Nasi eksperci współpracowali z jednostkami naukowymi z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 

Nasi eksperci współpracowali
z jednostkami naukowymi
z Kanady, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Polski

 
Slider

jesteśmy

autorami

ponad 45 publikacji z sumarycznym
IF powyżej 110 w czasopismach takich jak:

Behavioral and Brain Sciences,
Psychological Science,
Behavior Research Methods,
Experimental Brain Research,
Journal of Risk Research,
Neuroscience

jesteśmy

recenzentami

ponad 50 artykułów naukowych
w czasopismach takich jak:

Cognition,

Judgement and Decision Making,
Journal of Pain Research,
Psychological Science

jesteśmy

kierownikami i wykonawcami

w ponad 25 grantach na łączną kwotę
powyżej 10,5 mln PLN, finansowanych przez:

NCN, NCBiR, MNiSW,
National Science Foundation (USA),
Natural Sciences and Engineering
Research Council of Canada

A to zasady, którymi się kierujemy

#1

Każde badanie prowadzimy tak, jakby było naszym własnym: myśląc o nim, analizując je i realizując pod kątem przyszłej publikacji

#2

Rozumiemy, jak ważna jest rzetelność na każdym etapie projektu naukowego, ponieważ sami jesteśmy naukowcami, dlatego rygorystycznie przestrzegamy założeń dotyczących tworzenia nauki

#3

Idziemy z duchem naukowego czasu: używamy najnowszych narzędzi badawczych opartych
na otwartym dostępie

#4

Wierzymy, że w nauce potrzebne jest zaimplementowanie efektywnych rozwiązań dotyczących zarządzania projektami i generowania efektów

Zobacz co możemy Ci zaoferować