Wspieramy tworzenie nauki

Realizacja badań dla naukowców przez naukowców

Każde badanie prowadzimy tak, jakby było naszym własnym: myśląc o nim, analizując je
i realizując pod kątem przyszłej publikacji.

Rozumiemy jak ważna jest rzetelność na każdym etapie projektu naukowego, ponieważ sami jesteśmy naukowcami.

Chcemy dzielić się z Tobą naszym doświadczeniem podczas całego procesu badawczego:
od momentu budowy koncepcji aż do zakończenia zbierania danych.

Proces publikacyjny

Już niedługo w tym miejscu pojawi się artykuł na temat procesu publikacyjnego. Stay tuned!

Pre-reg

Już niedługo w tym miejscu pojawi się artykuł na temat prerejestracji badań. Stay tuned!

Kryzys replikacyjny

Już niedługo w tym miejscu pojawi się artykuł na temat kryzysu replikacyjnego. Stay tuned!

Wielkie pomysły zasługują na dyskusję